Přejít k obsahu


Exploring and exploiting the influence of the compression mechanism on the transport properties of CrF3

Citace:
AL-JAARY, A. Exploring and exploiting the influence of the compression mechanism on the transport properties of CrF3. RSC Advances, 2015, roč. 5, č. 59, s. 47569-47578. ISSN: 2046-2069
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Exploring and exploiting the influence of the compression mechanism on the transport properties of CrF3
Rok vydání: 2015
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D.
Abstrakt CZ: Zkoumali jsme vliv kompresního mechanismu a teploty na transportní vlastnosti CrF3. Koncentrace nosiče náboje klesá s rostoucí teplotou, naopak se zvyšuje se zvyšujícím se tlakem až do 1,84 GPa; pozoruhodný nárůst koncentrace nosiče dojde k dosažení maximální hodnoty tlaku až na 3,43 GPa.
Abstrakt EN: We have explored the influence of the compression mechanism and the temperature on the transport properties of CrF3. The charge carrier concentration decreases with increasing temperature while it decreases with increasing pressure up to 1.84 GPa; then, after a notable increase in the carrier concentration occurs to reach the maximum value when the pressure rises up to 3.43 GPa
Klíčová slova

Zpět

Patička