Přejít k obsahu


Výkonový tranzistorový zesilovač pro 1,8 - 50 MHz

Citace:
KAVALÍR, T. Výkonový tranzistorový zesilovač pro 1,8 - 50 MHz. Radioamatér, 2015, roč. 16, č. 4, s. 10-13. ISSN: 1212-9100
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: RF power LDMOS amplifier for 1.8 - 50 MHz
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Tomáš Kavalír Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Uvedený prakticky zaměřený článek se zabývá návrhem a realizací výkonového širokopásmového zesilovače osazeného LDMOS prvkem s výstupním výkonem 300 W. Napájení zesilovače je 50 V. Zesilovač vykazuje velmi dobré parametry z hlediska linearity a spetrální čistoty. Na desce plošného spoje je implementováno i ovládáni PTT a obvod předpětí s teplotní kompenzací.
Abstrakt EN: This practically oriented article describes the design and implementation of a power LDMOS broadband amplifier with a power output about 300 W. This amplifier need 50 V supply. The amplifier has a very good performance in terms of linearity and spectral purity. On the PCB is implemented also PTT control and bias circuit with temperature compensation.
Klíčová slova

Zpět

Patička