Přejít k obsahu


Současný stav a obnova zříceniny hradu Rabštejnka (k.ú. Smrkový Týnec)

Citace:
BAIERL, P., MUSIL, J., NETOLICKÝ, P. Současný stav a obnova zříceniny hradu Rabštejnka (k.ú. Smrkový Týnec). Archaeologia historica, 2015, roč. 40, č. 1, s. 149-161. ISSN: 0231-5823
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Present State and Restoration of the Rabštejnek Castle Ruin (Smrkový Týnec Cadastral Zone)
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Petr Baierl , PhDr. Jan Musil , Mgr. Petr Netolický ,
Abstrakt CZ: Zřícenina hradu Rabštejnek přešla v roce 2013 do soukromého vlastnictví. Ve spolupráci s novými vlastníky a orgány památkové péče byla zahájena konzervace velmi narušeného hradního jádra. Před vlastními konzervačními zásahy bylo provedeno metodou fotogrammetrie zachycení současného stavu. Souběžně byl proveden vizuálně geodetický nedestruktivní průzkum kombinovaný s leteckým laserovým skenováním (LIDAR). Výsledkem je nové komplexní geodetické zaměření hradu včetně předhradí a poměrně rozsáhlého hospodářského dvora.
Abstrakt EN: The ruin of the Rabštejnek castle passed into private hands in 2013. The conservation of the seriously damaged castle core was launched in collaboration with the new owner and heritage care authorities. It was preceded by research into the present state of the castle by means of photogrammetry. A visual-geodetic non-destructive survey combined with airborne laser scanning (LIDAR) was conducted in parallel. The result is a new, comprehensive geodetic survey of the castle including the bailey and a relatively large courtyard with outbuildings.
Klíčová slova

Zpět

Patička