Přejít k obsahu


Dva opevněné objekty u Bernartic (Okres Písek). K otázce jejich vztah, funkční interpretace a souvislostí

Citace:
GERSDORFOVÁ, Z., HLOŽEK, J., MENŠÍK, P., PROCHÁZKA, M. Dva opevněné objekty u Bernartic (Okres Písek). K otázce jejich vztah, funkční interpretace a souvislostí. Archaeologia historica, 2015, roč. 40, č. 2, s. 493-505. ISSN: 0231-5823
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Two Fortified Features near Bernartice (Písek District). Their Relationship, Function Interpretation and Relations
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Zlata Gersdorfová , PhDr. Josef Hložek Ph.D. , PhDr. Petr Menšík Ph.D. , Mgr. Milan Procházka
Abstrakt CZ: Dva zaniklé opevněné objekty na katastru obce Borovany, okr. Písek, představují cenné archeologické lokality založené v období samého počátku budování vrcholně středověkých opevněných objektů v Čechách. Obě lokality, jejichž počátky pravděpodobně spadají do doby kolem poloviny 13. století, patrně představovaly v době své existence nejen možné kolonizační opory, ale také objekty založené v místě předpokládané majetkoprávní hranice mezi državami milevského kláštera a šlechty.
Abstrakt EN: Two defunct fortified features in the cadastral zone of the village of Borovany, Písek district, present valuable archaeological sites, established at the very outset of the building of high medieval fortified constructions in Bohemia. Both these locations, the origins of which probably go back to the mid-13th century, possibly represented in the course of their existence not only colonization footholds but also constructions founded on the presumed property and legal border between the holdings of the Milevsko monastery and the aristocracy.
Klíčová slova

Zpět

Patička