Přejít k obsahu


Jan Hus a jeho doba

Citace:
VIKTORA, V. Jan Hus a jeho doba. Český jazyk a literatura, 2015, roč. 65, č. 5, s. 209-214. ISSN: 0009-0786
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: John Huss and His Times
Rok vydání: 2015
Autoři: Prof. PhDr. Viktor Viktora CSc.
Abstrakt CZ: Po stručném pohledu na politickou, kulturní i myšlenkovou situaci v Evropě přelomu 14. a 15. století je zdůrazněno několik základních mezníků Husova univerzitního i veřejného působení. Jan Hus pevně kotvil v myšlenkovém světě středověku, ale vliv zmíněných mezníků ho orientoval k výraznému společenskému kriticismu a reformním snahám v církvi. Při požadavku jejich uplatnění se střetl s církevní hierarchií a byl odsouzen jako kacíř. Morální aspekt jeho sporu byl něčím nezvyklým a přetrvává jako základní součást odkazu.
Abstrakt EN: After a brief outline of the political, cultural and ideological situation in Europe at the turn of the 14th and 15th century, the paper highlights several major milestones of Huss' university and public activities. John Huss was strongly anchored in the ideological medieval world but the milestones in his life led him to considerable social criticism and attempts at Church reforms. When he tried to exercise them, he clashed with Church hierarchy and was sentenced for heresy. The moral aspect of his dispute was something unprecedented and remains to be the fundamental part of his legacy.
Klíčová slova

Zpět

Patička