Přejít k obsahu


RISK MANAGEMENT SYSTEM DEVELOPMENT: THE CASE OF THE UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA IN PILSEN

Citace:
JANUŠKA, M., ŠPICAR, R. RISK MANAGEMENT SYSTEM DEVELOPMENT: THE CASE OF THE UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA IN PILSEN. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS, 2015, roč. 167, č. 5, s. 267-277. ISSN: 1993-6788
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: RISK MANAGEMENT SYSTEM DEVELOPMENT: THE CASE OF THE UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA IN PILSEN
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Martin Januška Ph.D. , Ing. Radim Špicar ,
Abstrakt CZ: Předkládaný článek se zabývá historickým vývojem rizikových faktorů na Západočeské univerzitě a zároveň popisuje vývoj risk management systému používaného univerzitou. Risk management systém byl implementován na ZČU na začátku roku 2007. Metodologie použitá k vytvoření registru rizik a rizikových map je popsána a kriticky zhodnocena v první části článku. Druhá část se zabývá porovnáním klíčových rizik a jejich vývoje v letech 2007-2012. Během těchto šesti let došlo k zásadnímu posunu ve vnímání rizik a celé sledované portfolio se změnilo. Je popsáno i několik nevhodných přístupů, které jsou používány.
Abstrakt EN: This article deals with the historical development of risk factors at the University of West Bohemia and describes the development of a risk management system currently being used by the University. A risk management system has been established at the University of West Bohemia at the beginning of 2007. The methodology used to create risk registers and risk maps is described and critically evaluated in the first part of the article. The second part of the article deals with a comparison of the key risks development observed specifically in the years 2007–2012. During these 6 years, there has been a fundamental shift in the perception of risk and the entire monitored risk portfolio has transformed significantly as well. Bad practices in risk management are also addressed.
Klíčová slova

Zpět

Patička