Přejít k obsahu


Návrh vstupního stabilizátoru napětí

Citace:
ŠTĚPÁNEK, J., JÁRA, M. Návrh vstupního stabilizátoru napětí. In Elektrické pohony : XXXIV. konference (ELPO 2015). Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-02-02592-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Design input voltage stabilizer
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost
Autoři: Ing. Jan Štěpánek , Ing. Martin Jára ,
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje budoucí designový koncept tvrdě spínaného napěťového vstupního pro měniče pomoc-ných pohonů vozidel lehké trakce. Pomocné pohony jsou většinou použity pro vytvoření napájecí sítě pro na-pájení palubních přístrojů a nabíječ baterie. Stabilizátor vstupního napětí (IVS) je prvním vstupním blokem pomocných pohonů. Tento blok definuje hladinu napětí pro galvanické oddělení od napájecí troleje pomocí DC/DC izolovaného měniče (IC). Popsaný stabilizátor vstupního napětí je vytvořen jako snižovací nebo zvyšo-vací pulzní měnič, pracující s vstupním rozsahem trolejového napětí 400 (DC) až 950 VDC. Nové rychlé, dis-krétní tranzistory IGBT H3 a SIC diody umožňují dosáhnout spínací frekvence od 20 kHz do 30 kHz při tvrdé komutaci se jmenovitým výkonem na hranici 22 kW.
Abstrakt EN: This paper describes a prospective design concept of a hard switching input voltage stabilizer for the auxiliary drives converters of dc catenary fed light traction vehicles. Auxiliary drives are mostly dedicated to generate standard power grid that supplies various on-board equipment and charging on-board batteries. The input volt-age stabilizer (IVS) is the first input block of auxiliary drives. This block defines the voltage level of the conse-quent dc/dc isolated converter (IC). The main aim of this paper is to present the reader with the design of a low-cost variant of the voltage stabilizer. The described input voltage stabilizer is designed as a buck (step-down) or boost (step-up) converter, operating with an input catenary voltage range of 400 (VDC) to 950 VDC. The new fast, discrete IGBT H3 transistors and SiC diodes allow switching frequency from 20 kHz to 30 kHz in a hard switching mode with power rated up to 22 kW.
Klíčová slova

Zpět

Patička