Přejít k obsahu


Henry Miller: The Literature of Culture Shock and Reverse Culture Shock

Citace:
VICE, W. Henry Miller: The Literature of Culture Shock and Reverse Culture Shock. In A View From Elsewhere : Proceedings of the International Conference. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2014. s. 29-46. ISBN: 978-80-244-4396-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Henry Miller: The Literature of Culture Shock and Reverse Culture Shock
Rok vydání: 2014
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Palacký University Olomouc
Autoři: William Bradley Vice Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato esej se pokouší popsat vývoj začátku kariéry Henryho Millera za použití psychologického fenoménu známého jako kulturní šok, který prvně definoval antropolog Kalervo Oberg v roce 1958. Přes svou komplexnost, je tento proces považovaný za značně předvídatelný, vždy obsahující fázi líbánek, fázi krize, fázi kulturního přizpůsobení a návrat. Dále se tato práce zabývá třemi autory, kteří měli na Millera vliv - Oswald Spengler, Walt Whitman a Knut Hamsun, a ukazuje, jak si Miller vypůjčuje jazyk pesimismu a/nebo optimismu, k popsání jeho různých psychologických stavů v závislosti na zrovna popisované fázi kulturního šoku.
Abstrakt EN: This essay attempts to chart the development Henry Miller’s early career by using the psychological phenomenon known as culture shock which was first formally defined by the anthropologist Kalervo Oberg in 1958. Though the process is complex it is now thought to be remarkable predicable, always involving a Honeymoon Phase, a Crisis Phase, a Cultural Adjustment Phase, and a Reentry Phase. In addition, the paper explores three of Miller’s influences-- Oswald Spengler, Walt Whitman, and Knut Hamsun, and shows how he borrows the language of pessimism and/or optimism from these writers to describe his various psychological states, depending on which stage of culture shock he is describing.
Klíčová slova

Zpět

Patička