Přejít k obsahu


Souhrnná výzkumná zpráva projektu Reflexe nového právního prostředí do hlavních normativních dokumentů spolku s členskou základnou přesahující 300.000 osob

Citace:
PAULY, J., DVOŘÁK, T., KYBIC, P., LEGO, J. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Reflexe nového právního prostředí do hlavních normativních dokumentů spolku s členskou základnou přesahující 300.000 osob. Fotbalová asociace České republiky, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Summary Research Report of the Project Reflection of the new laws in key normative documents of a association with a membership base of over 300.000 members
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Fotbalová asociace České republiky
Autoři: Doc. JUDr. Jan Pauly CSc. , Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D. , JUDr. Petr Kybic Ph.D. , Mgr. Jan Lego Ph.D.
Abstrakt CZ: Obsahem výzkumné činnosti bylo na základě vstupních teoretických analýz zpracovat návrhy základních normativních dokumentů objednatele. Zpracovaný materiál byl předán objednateli.
Abstrakt EN: The object of research was based on the input theoretical analysis process to design the basic normative documents of the customer. The final material were handed over to the customer.
Klíčová slova

Zpět

Patička