Přejít k obsahu


A Simplified Parametrization of the Criterion for the Prediction Error Dual Controller

Citace:
FLÍDR, M., ŠIMANDL, M. A Simplified Parametrization of the Criterion for the Prediction Error Dual Controller. In Proceedings of the 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. Miedzyzdroje; Polsko: IEEE, 2015. s. 671-676. ISBN: 978-1-4799-8701-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A Simplified Parametrization of the Criterion for the Prediction Error Dual Controller
Rok vydání: 2015
Místo konání: Miedzyzdroje; Polsko
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Miroslav Flídr Ph.D. , Prof. Ing. Miroslav Šimandl CSc. ,
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá analýzou suboptimálního duálního regulátoru určeného pro lineární diskrétní stochastické systémy s neznámými parametry. Návrh duálního regulátoru je založen na rozšíření kritéria vhodnou mírou neurčitosti parametrů tak, aby byl zaručena přítomnost budící vlastnosti řídicího zákona. Jako míra neurčitosti je vybrána vážena chyba predikce odhadu rozšířeného stavu. Tento přístup zajišťuje v porovnání s jinými typy explicitních duálních regulátorů velmi dobrou kvalitu výsledného řízení. Nevýhoda této metody může být nicméně viděna v nedostatku metodiky pro výběr přidané váhové matice v kritériu. Cílem tohoto článku je poskytnout náhled na způsob, jakým je možné vybírat parametry a také, jak případně snížit celkový počet volitelných parametrů kritéria.
Abstrakt EN: This paper deals with analysis of suboptimal dual controller design for linear discrete time stochastic system with uncertain parameters. The design of the dual controller is based on augmentation of the criterion with suitable measure of the parameters uncertainty in order to explicitly ensure the probing property of the control law. As the uncertainty measure the weighted prediction error of the augmented state is chosen. This approach provides very good quality of the resulting control compared to other explicit dual control method. The drawback the of the methods can be, however, seen in the lack of methodology for selection of the weighting matrix values. This aim of this article is to provide insight into a way how to chose the parameters and also how to possibly decrease the number of the criterion parameters.
Klíčová slova

Zpět

Patička