Přejít k obsahu


Ekonomické a politické determinanty sociální podpory na příkladu první republiky.

Citace:
HEJDUKOVÁ, P., JARÝ, Č. Ekonomické a politické determinanty sociální podpory na příkladu první republiky.. Ekonomické spektrum, 2015, roč. 10, č. 2, s. 32-39. ISSN: 1336-9105
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Economic and political determinants of social support on the example of the First Republic.
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Pavlína Hejduková Ph.D. , PhDr. Čestmír Jarý
Abstrakt CZ: Hlavním cílem příspěvku je vymezit základní ekonomické a politické determinanty sociální podpory na příkladu z historie, a to v nově vzniklém Československu. Nově vzniklý stát navazuje na již existující systém, který ale musel mimo jiné, zejména z důvodu dopadů končící “Velké války”, projít transformací, jak na poli politickém, ekonomickém, tak sociálním. Z uvedených důvodů autoři museli poukázat na vývoj tohoto systému v Rakousko-Uhersku (dále jen R-U), aby mohli vysvětlit změny, které nastaly po roce 1918.
Abstrakt EN: The main aim of this paper is to define the basic economic and political determinants of social support on an example from history, and the newly established Czechoslovakia. The newly formed state builds on the existing system, but which had, among other things, mainly because of the impact of ending the "Great War", undergo transformations, both in the political, economic and social terms. For these reasons, the authors had to point out the development of the system in Austria-Hungary to be able to explain the changes that occurred since the 1918.
Klíčová slova

Zpět

Patička