Přejít k obsahu


Profesionalizace alžbětinské literární kultury - prezentace badatelských výsledků

Citace:
KASTNEROVÁ, M. Profesionalizace alžbětinské literární kultury - prezentace badatelských výsledků. UP Olomouc, Univerzitní 3, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Martina Kastnerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Tématem vystoupení byla prezentace připravované monografie a stejnojmenného projektu "Profesionalizace literární kultury: alžbětinská poetika jako součást komplexu renesančního vědění". Lze konstatovat, že se v alžbětinské Anglii začíná odehrávat významný proces postupné profesionalizace literární kultury a je vymezováno místo a úloha původní anglické lyrické a dramatické poezie v komplexu obecného vědění, zejména ve vztahu ke konkurenčním disciplínám historiografie a morální filozofie. Úloha básnictví je traktována v prvé řadě ve společenské rovině, stává se tak důmyslným prostředkem libého znázornění mravního vzoru, které je přesvědčivější než pravidla a předpisy nabízené filosofií i než pouhý popis historiografický. Básník je v souladu s antickou estetickou tradicí nejen tvůrcem fikcí, ale zároveň komplexním ideálem společensky činné a morálně pevné osobnosti. Nejde nicméně jen o definování poezie, resp. tvorby jako takové, ale v prvé řadě o upevnění pozice anglicky psané literatury, jež se stává podstatným a svébytným prostředkem k adaptaci klasických vzorů vlastním autentickým způsobem a současně prostředkem vymezení se vůči vzorům kontinentálním a posílení národní kulturní autonomie.
Klíčová slova

Zpět

Patička