Přejít k obsahu


Broadband bias networks for pulse signal RF amplifiers

Citace:
LINHART, R., GEORGIEV, V., KOPAL, J. Broadband bias networks for pulse signal RF amplifiers. In Proceedings of the 20th International Conference on Applied Electronics 2015 (APPEL 2015). Piscataway: IEEE, 2015. s. 153-156. ISBN: 978-80-261-0385-1 , ISSN: 1803-7232
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Broadband bias networks for pulse signal RF amplifiers
Rok vydání: 2015
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Richard Linhart Ph.D. , Doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev , Josef Kopal
Abstrakt CZ: Článek popisuje možná řešení napájecích obvodů speciálních širokopásmových vysokofrekvenčních zesilovačů. Zesilovače jsou používány pro zesilování impulzních signálů z částicových detektorů, což klade velké nároky na odezvu zesilovače v časové oblasti. Problém je demonstrován na dvou základních prototypech zesilovače založených na různých integrovaných obvodech. Obě varianty jsou navrženy s použitím běžných součástek, kde výsledné parametry nebyly vyhovující a s použitím speciálních širokopásmových cívek s výrazně lepšími parametry. Součástí článku je také prezentace návrhu a ověření parametrů širokopásmové cívky.
Abstrakt EN: This article describes one possible solution of bias networks for special broadband RF amplifiers. The purpose is amplification special pulse signals from particle detectors, which demands well defined time domain properties. The problem is demonstrated on two basic prototypes with different amplifier chips used in. Both are designed using standard components with poor results and using special broadband inductors which gave much better results. At last, design and verification of the broadband inductors is presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička