Přejít k obsahu


Zajišťovací příkaz, jeho význam a úloha ve správě daní

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Zajišťovací příkaz, jeho význam a úloha ve správě daní. In Daňové právo vs.daňové podvody a daňové úniky. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. s. 217-223. ISBN: 978-80-8152-303-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Hedge Cmmand, it´s importance and role in Tax Administration
Rok vydání: 2015
Místo konání: Košice
Název zdroje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem správy daní je kromě stanovení daně, také zabezpečení její úhrady, a to ve fázi placení daní. V určitých situacích je správce daně povinen zajistit platbu na dani. Mezi zajišťovací instituty, které má správce daně k dipsozici patří kromě zajišťovacího příkazu i další prosředky jako zástavní právo k zajištění daně neuhrazené daňovým subjektem, zákonné ručení, zajištění daně ručením nebo finanční zárukou a placení záloh. Stať se zaměřuje na institut zajišťovacího příkazu a jeho úpravy v právním řádu České republiky.
Abstrakt EN: The aim of the tax administration is tax assessment and the security of its payment in the phase of payng taxes. The tax administrator is obliged to ensure payment of the tax in certain situations. Between security institutes, which has tax administrator available, include hedge command and other means: lien to secure the unpaid taxes, legal liability, liability or finacial guarantees and advance payments.The article focuses on the institute of hedge command and its modification in the Czech legal system.
Klíčová slova

Zpět

Patička