Přejít k obsahu


Antropologické hodnocení

Citace:
GALETA, P., ŠNEBERGER, J., FRIEDL, L., PANKOWSKÁ, A., JURMAN, K. Antropologické hodnocení. In Od špitálu ke galerii...Archeologické poznání vývoje lokality "U Zvonu" v Plzni. Plzeň : Západočeské muzeum, 2015, s. 46-53. ISBN: 978-80-7247-113-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Anthropological evaluation
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeské muzeum
Autoři: Mgr. Patrik Galeta Ph.D. , Bc. Jiří Šneberger , Mgr. Lukáš Friedl , Mgr. Anna Pankowská Ph.D. , Bc. Kryštof Jurman
Abstrakt CZ: Kapitola představuje antropologické hodnocení souboru koster vyzvednutých z lokality "U Zvonu" v Plzni.
Abstrakt EN: Chapter presents an anthropological evaluation of skeletal sample excavated at the site "U Zvonu" in Pilsen.
Klíčová slova

Zpět

Patička