Přejít k obsahu


Reaming of Very Precise Holes in Hydrostatic Component

Citace:
ŘEHOŘ, J., FULEMOVÁ, J., RUT, D., TŘÍSKOVÁ, V., KUTLWAŠER, J., KOUŘIL, K. Reaming of Very Precise Holes in Hydrostatic Component. Manufacturing Technology, 2015, roč. 15, č. 3, s. 409-415. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Reaming of Very Precise Holes in Hydrostatic Component
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D. , Ing. Jaroslava Fulemová , Bc. Daniel Rut , Bc. Veronika Třísková , Ing. Jan Kutlwašer , Ing. Karel Kouřil Ph.D.
Abstrakt CZ: Dopravní a manipulační technika je jedním z hnacích motorů v oblasti strojírenské výroby. Mezi nejdůležitější komponenty patří hydrostatické mechanismy, jež jsou tvořeny hydromotory, čerpadly, rozvaděči, apod. Nedílnou součástí hydromotoru je servoventil, který mikropohybem pístku řídí průtok média. Servoventil je odlitek, obvyk-le z tvárné litiny, který je nutné ještě dále obrábět. Funkčnost hydrostatických obvodů je výrazně ovlivněna přes-nými pohyby pístů. Z tohoto důvodu je nutné zajistit dostatečnou přesnost rozměru, kvalitu opracování a také geometrický tvar děr. Tento článek popisuje problematiku vystružování děr u hydraulických komponent výstruž-níky ze slinutého karbidu a cermetu.
Abstrakt EN: Nowadays, one of the motive trend in engineering industry is transportation and manipulating technology. The hydrostatic mechanism belong to the most important components and are created by hydraulic engines, pumps, switchgears tcs. Inseparable part of hydraulic engine is a servo-valve which coordinates the fluid flow by a microscopic movement of piston. The servo-valve is a casting, usually made of ductile cast-iron that is necessary to machine. The functional of hydrostatic circuits is influenced significantly by the precise movement of pistons. Therefore it is necessary to provide the dimension accuracy, machining quality and also the geometric shape of holes. This article describes the issue of holes reaming in hydrostatic components with a use of reamers of sintered carbide and cermet.
Klíčová slova

Zpět

Patička