Přejít k obsahu


E-Learning Method in Context of Medical Disciplines Studies

Citace:
ŠTICH, L., KOTT, O. E-Learning Method in Context of Medical Disciplines Studies. In INTED2015 Proceedings. Madrid: IATED Academy, 2015. s. 2062-2067. ISBN: 978-84-606-5763-7 , ISSN: 2340-1079
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: E-Learning Method in Context of Medical Disciplines Studies
Rok vydání: 2015
Místo konání: Madrid
Název zdroje: IATED Academy
Autoři: PhDr. Lukáš Štich , MUDr. Otto Kott CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává a shrnuje zkušenosti se zaváděním e-learningu na Západočeské univerzite v Plzni, vyšší zdravotní škole a Vyšší odborné zdravotní škole v Plzni. Výuka e-laerningu byla připravena s přihlédnutím k pedagogickým aspektům. Model byl zaměřen na témata: "Desinfekce, sterilizace a nemocniční prevence". Výuka byla obsahově různá podle rozdílné úrovně znalostí na daných školách. Rozdílnost spočívala v hloubce studia a požadavcích při ověřování znalostí. Otázky v testech byly sestaveny tak, aby se zjistilo, která skupina studentů efektivně využila e-learning a která zjistila, že e-learning je vhodný doplněk výuky. Předpoklad byl, že e-learning jako základní nástroj výuky pro získání teoretických znalostí je více vhodný pro univerzitní studenty v porovnání s vyššími odbornými školami. Zvažuje se otázka, proč tomu tak je. Nakonec jsme se zaměřili na rozbor důvodů a příčin nezájmu studentů o e-learning a navrhnout nápravná opatření.
Abstrakt EN: This paper presents a summary of experience with e-learning implementation at the University of West Bohemia in Pilsen and High School of Nursing and Higher Professional School of Nursing in Pilsen. The e-learning course was prepared with attention to detail and to pedagogical aspects. Prepared module focused on topic: “Disinfection, sterilization and nosocomial infections prevention”. The content of prepared course was differed regarding different level of knowledge in these types of school. The difference was in intensity of study and requirements for verification of knowledge. After testing prepared educational material the questionnaire was used to find out, which group of students has effectively used e-learning and which group finds out e-learning as a suitable complement of contact teaching. Main assumption was that e-learning as a basic tool for gaining theoretical information is more suitable for university students than for high school students. Other question for consideration was why it is that so. After that we focused on reasons that cause students´ lack of interest in the field of e-learning and prevent them to use it actively.
Klíčová slova

Zpět

Patička