Přejít k obsahu


Možnosti úspory hmotnosti optimalizací větracího systému vozu

Citace:
TŘÍSKA, L., KOŘÍNEK, J., HELLER, P. Možnosti úspory hmotnosti optimalizací větracího systému vozu. In Zborník prednášok diel II.. Žilina: ŽU v Žilině, 2015. s. 267-276. ISBN: 978-80-89276-49-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Weight Savings Possibilities by Optimizingthe Ventilation System of the Rail Vehicle
Rok vydání: 2015
Místo konání: Žilina
Název zdroje: ŽU v Žilině
Autoři: Ing. Ladislav Tříska , Ing. Jiří Kořínek , Doc. Ing. Petr Heller CSc.
Abstrakt CZ: Cílem projektu je navržení a odzkoušení nové koncepce větracího systému pro vozidla městské hromadné dopravy. Hlavním přínosem by měla být úspora hmotnosti celého systému, jednoduchá montáž a snížení hlučnosti větracího systému. Tento článek připomene v první části postup stavby prototypové skříně v rámci uvedeného projektu, do které bude větrací systém po vyrobení namontován a v druhé části pak princip a konstrukci samotného větracího systému.
Abstrakt EN: The project aims to design and test new conception of ventilation system for public transport vehicles. The main benefit should be the weight saving of the entire system, simple installation and noise reduction of ventilation system. In the first part this article reminds the construction process of the hybrid body prototype in which the ventilation system will be installed after manufacturing. The second part of this article describes the principle and design of the ventilation system itself.
Klíčová slova

Zpět

Patička