Přejít k obsahu


Teaching and Research of service Strenght and Durability of Vehicles

Citace:
KEPKA, M., KEPKA, M., BARTOŇ, L. Teaching and Research of service Strenght and Durability of Vehicles. In Book of Proceedings of 56th International conference of machine design departments. Nitra: Slovak university of agriculture in Nitra, 2015. s. 179-184. ISBN: 978-80-552-1377-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Teaching and Research of service Strenght and Durability of Vehicles
Rok vydání: 2015
Místo konání: Nitra
Název zdroje: Slovak university of agriculture in Nitra
Autoři: Doc. Ing. Miloslav Kepka CSc. , Ing. Miloslav Kepka , Ing. Lukáš Bartoň Ph.D.
Abstrakt CZ: V příspěvku budou představeny hlavní prvky osnovy výuky předmětu „Provozní pevnost a životnost dopravní techniky“. Cílem předmětu je vybavit studenty informacemi o procesu návrhu, dimenzování a testování pevnosti a únavové životnosti mechanických částí silničních a kolejových vozidel. Koncem roku 2014 byla zakoupena výuková a výzkumná licence programu nCode, příspěvek stručně shrne možnosti těchto licencí a podmínky jejich využití při výuce a výzkumu. V polovině roku 2015 bude na Fakultě strojní (ve výzkumném centru Regionální technologický institut) uvedena do provozu nová Zkušebna provozní pevnosti a únavové životnosti. V příspěvku budou představeny technické parametry této zkušebny a její výzkumný potenciál.
Abstrakt EN: The paper briefly presents the content of the course "Service Strength and Life of Transport Vehicles" The course aims to provide students with information about the process of design, evaluation and testing of strength and fatigue life of mechanical components of road and rail vehicles.
Klíčová slova

Zpět

Patička