Přejít k obsahu


Fatigue damage in bodies of railway vehicle

Citace:
BARTOŇ, L., HELLER, P., KEPKA, M. Fatigue damage in bodies of railway vehicle. In Book of proceedings od 56th International conference of machine design departments. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2015. s. 281-284. ISBN: 978-80-552-1377-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Fatigue damage in bodies of railway vehicle
Rok vydání: 2015
Místo konání: Nitra
Název zdroje: Slovak University of Agriculture in Nitra
Autoři: Ing. Lukáš Bartoň Ph.D. , Doc. Ing. Petr Heller CSc. , Ing. Miloslav Kepka
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá sledováním korozních a únavových poškození kolejových vozidel, speciálně lokomotivami. Sledovány byly lokomotivy v mnoha opravnách v Čechách i na Slovensku. Sběr dat se opíral zejména o mnoho desítek let zkušeností servisního personálu v opravnách. Sledovány byly nejčastěji užívané lokomotivy, které jsou využívány českými a slovenskými drahami a původ výroby je v Československu.
Abstrakt EN: This paper is concerned with corrosion and fatigue damage in rail vehicles, and particulary locomotives. A survey has been conducted on locomotives in numerous repair shops across the Czech and Slovak Republics. The data was collected mainly on the basis of the many years of experience of the servicing personnel in the repair shops. The locomotives included in the survey were those which had been manufactured in the former Czechoslovakia and which were most widely used on Czech and Slovak railroads.
Klíčová slova

Zpět

Patička