Přejít k obsahu


ACTIVE THERMOGRAPHY IN MATERIALS FATIGUE TESTING

Citace:
ŠVANTNER, M., HONNEROVÁ, P., VOLÁK, J. ACTIVE THERMOGRAPHY IN MATERIALS FATIGUE TESTING. In METAL 2015 - 24th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostava: Tanger Ltd., 2015. s. 560-565. ISBN: 978-80-87294-62-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: ACTIVE THERMOGRAPHY IN MATERIALS FATIGUE TESTING
Rok vydání: 2015
Místo konání: Ostava
Název zdroje: Tanger Ltd.
Autoři: Ing. Michal Švantner Ph.D. , Ing. Petra Honnerová Ph.D. , J. Volák
Abstrakt CZ: Aktivní termografie je pokročilá experimentální procedura využívající bezkontaktní měření tepelné odezvy materiálů po jejich externím vybuzení. Materiál může být vybuzen přímo nebo pomocí tepelně-fyzikálních efektů. Vyhodnocením odezvy mohou být získány informace o nehomogenitách, defektech nebo vlastnostech testovaného materiálu. Tepelněmechanické testování je jedna z metod aktivní termografie. Jako buzení se využívá se cyklického mechanického zatížení. Tepelná odezva materiálu se může lišit v závislosti na intenzit a mechanismu zatěžování a s tím souvisejících procesů, které toto zatěžování provázejí. V článku jsou prezentovány výsledky termografického měření v průběhu cyklického tahového zatěžování. Jsou diskutovány možnosti, metody a omezení termografického měření při mechanických testech. Jsou porovnány výsledky standardního únavového testu a termografického vyhodnocení meze únavy materiálu. Výsledky provedených experimentů ukazují, že tepelně-mechanické jevy by mohli být použity pro vyhodnocení únavových vlastností materiálu.
Abstrakt EN: Active thermography is an advanced experimental procedure, which uses a non-contact measurement of tested materials thermal response after their external excitation. The material can be excited by a direct heating or using thermo-physical effects. Information regarding surface inhomogeneities, defects or material properties can be obtained by an evaluation of the measurement. Thermo-mechanical testing is one of the active thermography methods. It uses a cyclic mechanical loading for the tested material excitation. Material thermal response can differ based on intensity and mechanism of the loading and depending on effects, which can the loading accompany. Results of a thermographic measurement during a mechanical-cyclic tension test are presented and discussed in this contribution. Possibilities, methods and limitations of thermographic measurement during mechanical tests are discussed. A standard fatigue test results and a thermographic fatigue evaluation results were compared. The performed experiments showed that thermo-mechanical effects could be usable for materials fatigue properties evaluation.
Klíčová slova

Zpět

Patička