Přejít k obsahu


Transport properties of g-BC3 and t-BC3 phases

Citace:
AL-JAARY, A. H. R. Transport properties of g-BC3 and t-BC3 phases. RSC Advances, 2015, roč. 5, č. 42, s. 33632-33638. ISSN: 2046-2069
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Transport properties of g-BC3 and t-BC3 phases
Rok vydání: 2015
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D.
Abstrakt CZ: Vypočtená pásová struktura ukazuje, že fáze G-BC3 jsou v úzkém pásu polovodičové mezery konstruovány stohováním sekvencí ABAB. Vzhledem k tomu, t-BC3 je kovová fáze, vyrobena ze sendvičové mřížky kovizolátor ze střídavých sekvencí kovového CBC bloku a izolačního CCC bloku.
Abstrakt EN: The calculated electronic band structure shows that the g-BC3 phase is a narrow band gap semiconductor constructed from an ABAB, stacking sequence. Whereas t-BC3 is a metallic phase constructed from a sandwich-like metal-insulator lattice from an alternately stacking sequence of a metallic CBC block and an insulating CCC block.
Klíčová slova

Zpět

Patička