Přejít k obsahu


Způsob výroby ocelových dílů

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H. Způsob výroby ocelových dílů. Praha, 2015.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Process for producing steel parts
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková
Abstrakt CZ: Způsob výroby ocelových dílů, který využívá tvorbu vícefázové struktury v kalicí lázni, kdy teplota Mf oceli leží pod teplotou teploty varu vodního kalicího média. Polotovar je z teploty austenitu zachlazen ve vodním kalicím médiu a bezprostředně poté je provedena stabilizace austenitu při teplotách vyšších, než je teplota Mf použité oceli. Teplota konce tvorby martenzitu (Mf) zpracovávané oceli se nachází pod teplotou teploty varu kalicího média.
Abstrakt EN: In the present invention, there is disclosed a process for producing steel parts employing formation of a multiphase structure in a quenching bath, where the Mif temperature of the steel lies below the boil temperature of the water quenching medium. A half-finished product is cooled down from austenite temperature in the water quenching medium and immediately thereafter austenite stabilization takes place at temperature being higher then the Mif temperature of the used steel. Temperature of the end of martensite formation (Mif) of the treated steel is below the boil temperature of the quenching medium.
Klíčová slova

Zpět

Patička