Přejít k obsahu


Experimental and theoretical investigation of the electronic structure and optical properties of TlHgCl3 single crystal

Citace:
AL-JAARY, A. H. R., KITYK, I., ALAHMED, Z., LEVKOVETS, S., FEDORCHUK, A., MYRONCHUK, , PLUCINSKI, K., KAMARUDIN, H., AULUCK, S. Experimental and theoretical investigation of the electronic structure and optical properties of TlHgCl3 single crystal. Optical Materials, 2015, roč. 47, č. září 2015, s. 445-452. ISSN: 0925-3467
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Experimental and theoretical investigation of the electronic structure and optical properties of TlHgCl3 single crystal
Rok vydání: 2015
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , I.V. Kityk , Z.A. Alahmed , S. Levkovets , A.O. Fedorchuk , G. Myronchuk , K.J. Plucinski , H. Kamarudin , S. Auluck
Abstrakt CZ: Máme syntetizovány monokrystaly TlHgCl3, které vlastní kosočtverečné symetrie, prostorová skupina Pnma, s mřížovou konstantou = 9,1601 (4) a, b = 4,3548 (2) a c = 14,0396 (5). Měření optické absorpce TlHgCl3 jsou prováděny na vzorcích paralelní desky s leštěnou optickou kvalitou povrchu d = 0,03 mm.
Abstrakt EN: We have synthesized single crystals of TlHgCl3, which posses an orthorhombic symmetry, space group Pnma, with lattice constants a = 9.1601(4) Å, b = 4.3548(2) Å and c = 14.0396(5) Å. The measurements of the optical absorption of TlHgCl3 are performed on parallel-plate samples with polished optical quality surfaces of d = 0.03 mm.
Klíčová slova

Zpět

Patička