Přejít k obsahu


Požadavky na systém řízení údržby v průmyslovém podniku

Citace:
VYSKOČILOVÁ, T., KAMARYT, T., KLEINOVÁ, J. Požadavky na systém řízení údržby v průmyslovém podniku. In Proceedings of the 17th International Scientific Conference. Košice: TU Košice, 2014. s. 0-6. ISBN: 978-80-553-1864-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: REQUIREMENTS FOR MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM IN INDUSTRY
Rok vydání: 2014
Místo konání: Košice
Název zdroje: TU Košice
Autoři: Ing. Tereza Vyskočilová , Ing. Tomáš Kamaryt , Doc. Ing. Jana Kleinová CSc.
Abstrakt CZ: Mezi oblasti s vysokým potenciálem pro optimalizaci nepochybně patří údržba výrobního zařízení. Údržba obecně zvyšuje dostupnost i spolehlivost zařízení a tak výrazně snižuje celkové náklady. V minulosti byly definovány koncepty údržby, jako (reaktivní, proaktivní nebo agresivní systémy, atd.) Ale téměř všichny z těchto pojmů jsou buď náročné na prostředky nebo jsou platné pouze pro určitou skupinu zařízení. Proto je nutné stanovit obecné požadavky na údržbu koncepce řízení, které budou šité na míru. Článek porovnává přístupy k řízení údržby a definuje potřebné požadavky, které efektivní system řízení údržby musí vzít do úvahy.
Abstrakt EN: Between the areas with high optimization potential undoubtedly belongs maintenance of production equipment. Maintenance generally increases the availability and reliability of the device thus it significantly reduces overall costs. There have been defined several maintenance concepts such as (reactive, proactive or aggressive systems, etc.). But almost all of these concepts are either resource-intensive or are valid only for a specific group of devices. Therefore it is necessary to establish general requirements on maintenance management concept which will be tailor made. The article bases on comparison of current approaches to maintenance management and defines necessary requirements that effective maintenance system should take in to consideration
Klíčová slova

Zpět

Patička