Přejít k obsahu


Pedagogika umění - umění pedagogiky aneb přínos oboru výtvarná výchova ke všeobecnému vzdělávání

Citace:
BEKOVÁ, M., BLÁHA, J., BLÁHOVÁ, T., DYTRTOVÁ, K., FULKOVÁ, M., JAKUBCOVÁ HAJDUŠKOVÁ, L., HRUŠKOVÁ, I., KIRSCHENMANN, J., KITZBERGEROVÁ, L., MUSILOVÁ, J., SLAVÍK, J., ŠOBÁŇOVÁ, P., UHL SKŘIVANOVÁ, V., VANČÁT, J. Pedagogika umění - umění pedagogiky aneb přínos oboru výtvarná výchova ke všeobecnému vzdělávání. 1. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2014, 253 s. ISBN: 978-80-7414-663-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita J. E. Purkyně
Autoři: Mgr. Monika Beková , PhDr. Věra Uhl Skřivanová Ph.D. , doc. PhDr. Jaroslav Bláha Ph.D. , Anna Tauberová , Mgr. Tereza Bláhová , doc. Mgr. Kateřina Dytrtová Ph.D. , doc. PhDr. Marie Fulková Ph.D. , Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková Ph.D. , Mgr. Irena Hrušková , Prof. Dr. Johannes Kirschenmann , PhDr. Leonora Kitzbergerová Ph.D. , Mgr. Jana Musilová , Doc. PaedDr. Jan Slavík CSc. , Mgr. Petra Šobáňová Ph.D. , Doc. PhDr. Jaroslav Vančát Ph.D.
Abstrakt CZ: Kolektivní monografie přispívá k vymezení přínosu oboru výtvarná výchova ke všeobecnému vzdělávání. Skládá se ze tří částí: Specifika oborového výzkumu ve vztahu ke všeobecnému vzdělávání, Vizuální gramotnost – soudobý cíl všeobecného vzdělávání v evropském kontextu a Výtvarná výchova v mezioborových souvislostech.
Klíčová slova

Zpět

Patička