Přejít k obsahu


Vánoční dar královny Johany králi Jiřímu z Poděbrad

Citace:
ADAMOVÁ, K. Vánoční dar královny Johany králi Jiřímu z Poděbrad. In Jiří z Kunštátu a na Poděbradech a umění. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. s. 14-17. ISBN: 978-80-01-05761-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: České vysoké učení technické v Praze
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová DSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje iluminovanou knihu modliteb, kterou na Štědrý den roku 1466 darovala královna Johana králi Jiřímu, přičemž se zaměřuje na zobrazení krále Jiřího v ní obsažená.
Klíčová slova

Zpět

Patička