Přejít k obsahu


Podíl českých právních historiků na vytváření chorvatských právních dějin

Citace:
BALÍK, S. Podíl českých právních historiků na vytváření chorvatských právních dějin. Právněhistorické studie, 2015, roč. 45, č. 1, s. 64-68. ISSN: 0079-4929
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The share of Czech legal historians in the creation of the Croatian legal history
Rok vydání: 2015
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Článek mapuje přínos českých právních historiků k chorvatským právním dějinám včetně otázky vědecké a pedagogické.
Abstrakt EN: The article surveys the contribution of Czech legal historians to Croatian legal history, including issues of research and teaching.
Klíčová slova

Zpět

Patička