Přejít k obsahu


Electronic Sales Registration - For Whom Is It an Opportunity, and For Whom a Threat?

Citace:
CIMLER, P. Electronic Sales Registration - For Whom Is It an Opportunity, and For Whom a Threat?. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2015. Chemnitz: Verlag der GUC, 2015. s. 11-18. ISBN: 978-3-86367-038-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Electronic Sales Registration - For Whom Is It an Opportunity, and For Whom a Threat?
Rok vydání: 2015
Místo konání: Chemnitz
Název zdroje: Verlag der GUC
Autoři: Doc. Ing. Petr Cimler CSc.
Abstrakt CZ: Zatajování tržeb, neplacení daní a důsledky z toho plynoucí pro daňové inkaso českého státu a pro podnikatelské prostředí jsou hlavním důvodem pro zavedení elektronické evidence tržeb v ČR. Ta se liší od původního záměru zavést povinnost evidence tržeb pomocí tzv.registračních pokladen. To nakonec představuje i menší zátěž pro drobné podnikatele, na které je opatření především zaměřeno. Cílem příspěvku je přiblížit daný problém (v době, kdy je často odbornou veřejností z neznalosti a některými politiky často záměrně prezentován zkresleně) a ukáza na reálnou technickou a administrativní zátěž podnikatelů spojenou s elektronickou evidencí tržeb.
Abstrakt EN: Failure to report sales, not paying taxes and the subsequent consequences for tax collection by the Czech state and for the business environment are the main reasons for implementing electronic sales registration in the Czech Republic. It differs from the original intention to implement sales registration using so-called recording cash registers. After all, this presents less of a burden for small businesses, which this measure targets most of all. The aim of this paper is to explain this issue (at a time when due to a lack of knowledge it is often deliberately portrayed incorrectly by the professional community and politicians) and to point out the actual technical and administrative burden for businesses connected with electronic sales registration.
Klíčová slova

Zpět

Patička