Přejít k obsahu


Analýza silových účinků na rotor asynchronního motoru VAZ215 hlavního cirkulačního čerpadla JE Temelín při poruše

Citace:
KINDL, V., SKALA, B. Analýza silových účinků na rotor asynchronního motoru VAZ215 hlavního cirkulačního čerpadla JE Temelín při poruše. ČEZ a.s. - JE Temelín, 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of the forces acting on the rotor of induction motor (VAZ 215) of main circulation pumps Temelín during fail
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ČEZ a.s. - JE Temelín
Autoři: Ing. Vladimír Kindl Ph.D. , Doc. Ing. Bohumil Skala Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Zpráva řeší silové účinky na rotor asynchronního motoru (VAZ215) hlavního cirkulačního čerpadla JE Temelín při poruše klece nakrátko. Síly i momenty jsou pro oba stavy (poruchový a bezvadný) vyšetřeny v časové i spektrální oblasti. Dále zpráva obsahuje frekvenční analýzu proudu se zaměřením na detekci poruchy klece nakrátko.
Abstrakt EN: The report addresses the force effect on rotor induction motor (VAZ 215) main circulation pumps NPP Temelín fail squirrel cage. Forces and moments for the two states (fault and impeccable) investigated the temporal and spectral domain. The report also contains frequency analysis with a focus on current fault detection short circuit ring.
Klíčová slova

Zpět

Patička