Přejít k obsahu


Globalizace a zdravotnické trhy

Citace:
HEJDUKOVÁ, P. Globalizace a zdravotnické trhy. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky (Globalization and its socio-economic consequences). ZILINA: ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2015. s. 199-206. ISBN: 978-80-8154-145-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Globalization and health markets
Rok vydání: 2015
Místo konání: ZILINA
Název zdroje: ZU - UNIVERSITY OF ZILINA
Autoři: Ing. Pavlína Hejduková Ph.D.
Abstrakt CZ: Globalizace je klíčovým pojmem souvisejícím se studiem základních aspektů současných zdravotnických trhů. Globalizace není novým fenoménem z pohledu historie, ale nabývá nových dimenzí. Globalizace má zásadní dopady na trhy zdravotní péče. Samotný zdravotní trh je specifickým tématem pro diskuze, ale v kontextu globalizačních tendencí se stává zdravotnický trh stále významnějším tématem. Příspěvek diskutuje vzájemné vztahy mezi globalizací a zdravotnickými trhy.
Abstrakt EN: Globalization is a key context for study of aspects of current health markets. Globalization is not a new concept in term of history but still takes on new dimensions. Globalization has significant impacts on health market. Health market themseleves are a specific topic for discussion but in the context of tendencies of globalization the health markets are becoming increasing sensitive issue. The paper discusses interaction between globalization and health markets.
Klíčová slova

Zpět

Patička