Přejít k obsahu


Profesionalizace literární kultury: alžbětinská poetika jako součást komplexu renesančního vědění

Citace:
KASTNEROVÁ, M. Profesionalizace literární kultury: alžbětinská poetika jako součást komplexu renesančního vědění. 1. vyd. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016, 121 s. ISBN: 978-80-7465-203-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Self-fashioning of literary culture and poesy as a profession: Elizabethan Poetics in the context of Renaissance knowledge
Rok vydání: 2016
Místo konání: Červený Kostelec
Název zdroje: Pavel Mervart
Autoři: PhDr. Martina Kastnerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Monografie se soustřeďuje na základní aspekty alžbětinské poetiky, mezi něž patří koncept poezie jako vytváření fiktivních světů a pojetí básníka jako „tvůrce“; morální a společenská úloha poezie a koncept učení příkladem; spjatost poetiky a rétoriky a autenticita emocí produkovaných poezií vs. učenost, originalita vs. kopírování (antických a kontinentálních) vzorů. První tři body jsou výsledkem adaptace klasických estetických kritérií v anglickém prostředí (obzvláště aristotelského a horatiovského pojetí), poslední pak je specifickým příspěvkem anglické poetiky. Všechny zmíněné motivy lze vysledovat ve stěžejních spisech poetik renesanční Anglie napříč individuálními rozdíly jednotlivých autorů. Monografie se zaměřuje na poetiku Philipa Sidneyho, Edmunda Spensera, Georga Puttenhama, Williama Shakespeara a Bena Jonsona. Tyto poetické koncepty zároveň reprezentují specifické utváření profesní (básnické), ale i národní a kulturní identity prostřednictvím poezie.
Abstrakt EN: The book aims to examine the main themes in the work of the Elizabethan poets (especially Philip Sidney, Edmund Spenser, George Puttenham, William Shakespeare and Ben Jonson), to explain their role in the self-fashioning of literary culture and the formation of poetry as a legitimate profession, and to analyse their function in the context of Renaissance knowledge, especially in comparison with moral and social philosophy.
Klíčová slova

Zpět

Patička