Přejít k obsahu


Okruhy studia (středověké) keramiky aneb keramika jako archeologický pramen

Citace:
ČAPEK, L. Okruhy studia (středověké) keramiky aneb keramika jako archeologický pramen. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2015, roč. 7, č. 2, s. 13-38. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Circuits of (medieval) pottery studies or pottery as an archaeological source
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá teoretickými a metodologickými přístupy k řešení otázek výzkumu středověké keramiky v České republice s přihlédnutím k zahraničnímu stavu bádání. Diskutovány jsou především hlavní okruhy výzkumu týkající se chronologie, produkce a distribuce keramiky, funkce keramiky, formační procesy, konzumpce a jejich vztahu k současným archeologickým či antropologickým teoriím (paradimatům). Přístupy výzkumu keramiky jsou rozděleny do několika hlavních proudů, které charakterizují obecný vývoj studia keramiky v Čechách a na Moravě. Ve studii je rovněž navržena a diskutována metoda analýzy středověké keramiky založená na studiu operačního (châine opératoire) a behaviorálního řetězce vycházející ze sociálně-ekonomických systémových teorií.
Abstrakt EN: This paper deals with theoretical and methodological approaches to the research problems surrounding the processing of medieval pottery in the Czech Republic with a comparison with the state of research abroad. The main themes of pottery studies are discussed, such as chronology, production, distribution, use, formational processes, consumption and their relation to current archaeological and anthropological theories (paradigms). Approaches to pottery analysis are divided into several experiments, which characterize the general development of knowlege of medieval pottery in Bohemia and Moravia. The study proposes and discusses a method for pottery analysis – the study of operational sequence (châine opératoire) and behavioral chain of pottery stemming from social and economic system theory.
Klíčová slova

Zpět

Patička