Přejít k obsahu


Dvojjazyčné označování měst a obcí dle Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin

Citace:
FOREJTOVÁ, M. Dvojjazyčné označování měst a obcí dle Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin. Acta Universitatis Carolinae - luridica, 2015, roč. 61, č. 4, s. 37-44. ISSN: 0323-0619
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Bilingual Markings of Towns and Municipalities in Accordance with the European Charter of Regional and Minority Languages and the Framework Conventionfor the Protection of National Minorities
Rok vydání: 2015
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek stručně analyzuje dva mnohostranné nástroje Evropské ochrany jazykových práv, zejména s ohledem na právo na topografické označování obcí, jejich částí, ulic a jiných veřejných místech v jazyce národnostní menšiny. Dokument se zabývá Evropskou chartou regionálních a menšinových jazyků, stejně jako Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin v souvislosti se situací v České republice.
Abstrakt EN: This paper briefly analyses two multi-lateral instruments of the European protection of language rights, particularly with regard to the right to topographical indications of municipalities, their parts, streets and other public places in the language of a national minority. The paper examines the European Charter of Regional and Minority Languages, as well as the Framework Convention for the Protection of National Minorities in connection with the situation in the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička