Přejít k obsahu


FACILITER LA COMPREHENSION ECRITE DES TEXTES EN FRANÇAIS DE SPECIALITE PAR LA CONNAISSANCE PREALABLE DES ELEMENTS DE BASE DE LA LEXICOLOGIE FRANÇAISE

Citace:
HOROVÁ, H. FACILITER LA COMPREHENSION ECRITE DES TEXTES EN FRANÇAIS DE SPECIALITE PAR LA CONNAISSANCE PREALABLE DES ELEMENTS DE BASE DE LA LEXICOLOGIE FRANÇAISE. Slavonic Pedagogical Studies Journal, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 181-189. ISSN: 1339-9055
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: fre
Anglický název: FACILITATE THE COMPREHENSION OF THE FRENCH ACADEMIC TEXT THROUGH UNDERSTANDING THE BASICS OF FRENCH LEXICOLOGY
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Mgr. Helena Horová Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá otázkou, jakým způsobem usnadnit porozumění odbornému francouzskému textu pomocí znalosti základů lexikologie francouzštiny. Cílovou skupinou studie jsou studenti nefilologové, kteří studují odbornou francouzštinu jako druhý cizí jazyk. Tematicky je článek orientován na společenskovědní texty odborné francouzštiny. Teoretická východiska a metodologické postupy pro porozumění odbornému textu jsou vymezena v první polovině textu, druhá část přináší konkrétní didaktické aktivity.
Abstrakt EN: Abstract: The aim of our study is to address the issue of professional reading and comprehension scholarly French text. We ask ourselves, both through knowledge of basic lexicological phenomena and problems enable students of French focus of professional skill of reading scholarly French texts. The study deals with reading comprehension skills. Different types of reading and definition of skills according to the Common European Framework of Reference are introduced. Attention is paid to three main approaches: the overall comprehension the text, understanding the part of the text and comprehension one sentence. The last part presents the phenomena of lexicology French, whose knowledge can facilitate reading and comprehension the scholarly French text.
Klíčová slova

Zpět

Patička