Přejít k obsahu


Co je v právu nového

Citace:
CVRČEK, F. Co je v právu nového. In Ako právo reaguje na novoty. Bratislava : Veda, 2015, s. 49-56. ISBN: 978-80-224-1469-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: What is new in law
Rok vydání: 2015
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Veda
Autoři: Doc. JUDr. František Cvrček CSc.
Abstrakt CZ: Autor v se v této kapitole zabývá úvahou, co znamená nový jev v právu a co vlastně lze za nový jev považovat.
Abstrakt EN: The author in this chapter deals with the reflection, what means a new phenomenon in law and what actually can be considered to be a new phenomenon.
Klíčová slova

Zpět

Patička