Přejít k obsahu


Specific features of the electronic structure and optical properties of skutterudites LaFe4X12 (X = P, As and Sb)

Citace:
AL-JAARY, A. H. R. Specific features of the electronic structure and optical properties of skutterudites LaFe4X12 (X = P, As and Sb). Optical Materials, 2015, roč. 47, č. září 2015, s. 453-461. ISSN: 0925-3467
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Specific features of the electronic structure and optical properties of skutterudites LaFe4X12 (X = P, As and Sb)
Rok vydání: 2015
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D.
Abstrakt CZ: Provedli jsme komplexní výpočet pro pásovou strukturu, hustotu stavů, Fermiho povrchu a optických vlastností LaFe4X12 (X = P, as, a sb) sloučenin. Experimentální konstantní mřížka a dva vnitřní volné parametry U a V byly optimalizovány tím, že jsme minimalizovali celkové energie pomocí metody plného potenciálu lineární rozšířené rovinné vlny (FPLAPW + lo) method within the local density approximation (LDA).
Abstrakt EN: We have reported comprehensive calculation for electronic band structure, density of states, Fermi surface and the optical properties of LaFe4X12 (X = P, As and Sb) compounds. The experimental lattice constant and the two internal free parameters u and v were optimized by minimizing the total energy using the full potential linear augmented plane wave (FPLAPW + lo) method within the local density approximation (LDA).
Klíčová slova

Zpět

Patička