Přejít k obsahu


Landesman–Lazer condition revisited: the influence of vanishing and oscillating nonlinearities

Citace:
DRÁBEK, P., LANGEROVÁ, M. Landesman–Lazer condition revisited: the influence of vanishing and oscillating nonlinearities. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2015, roč. 2015, č. 68, s. 1-11. ISSN: 1417-3875
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Landesman–Lazer condition revisited: the influence of vanishing and oscillating nonlinearities
Rok vydání: 2015
Autoři: Prof. RNDr. Pavel Drábek DrSc. , RNDr. Martina Langerová PhD. ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá semilineárními problémy v rezonanci. Prezentujeme postačující podmínku pro existenci slabého řešení v řeči asymptotických vlastností nelinearity. Naše podmínka zobecňuje klasickou Landesmanovu-Lazerovu podmínku a navíc pojednává také o mizejících a oscilujících nelinearitách.
Abstrakt EN: In this paper we deal with semilinear problems at resonance. We present a sufficient condition for the existence of a weak solution in terms of asymptotic properties of nonlinearity. Our condition generalizes the classical Landesman–Lazer condition and it also covers the cases of vanishing and oscillating nonlinearities.
Klíčová slova

Zpět

Patička