Přejít k obsahu


Podpora postdoktorandů ze stukturálních fondů Evropské unie

Citace:
SEDLÁČEK, J., VICHROVÁ, M., JEŽEK, F. Podpora postdoktorandů ze stukturálních fondů Evropské unie. Aula časopis pro vědní a vysokoškolskou politiku, 2015, roč. 23, č. 1/2015, s. 57-71. ISSN: 1210-6658
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Postdoctoral support from the EU Structural Funds
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Jan Sedláček , Ing. Martina Vichrová Ph.D. , Doc. RNDr. František Ježek CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zaměřuje na možnosti, význam a přínosy podpory postdoktorandů prostřednictvím vybraných projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. Smyslem textu je diseminace výsledků práce podpořených postdoktorandů, sdílení zkušeností, které jsou obecně uplatnitelné při získávání kvalitních postdoktorandů a jejich zapojení do vědeckých týmů, a doporučení pro tvorbu programů a výzev evropských strukturálních fondů. Autoři částečně odkrývají know-how získané při řešení projektů ze strukturálních fondů Evropské unie na Západočeské univerzitě v Plzni s pokorným předpokladem, že mohou předat cenné informace pro ostatní řešitele stejně zaměřených projektů a poskytnout bezprostřední zpětnou vazbu řídícímu orgánu obdobných programů určených nejen pro instituce poskytující vysokoškolské vzdělání v České republice. Článek může také posloužit jako vklad pro širší diskuzi o získávání kvalitních postdoktorandů, internacionalizaci vysokých škol v České republice prostřednictvím postdoktorandských pozic a kultivaci finanční podpory a procesů vysokých škol ve prospěch perspektivních postoktorandů.
Klíčová slova

Zpět

Patička