Přejít k obsahu


Technical education at the University of West Bohemia

Citace:
VOTÁPEK, P., HYNEK, M., BEZDĚKOVÁ, J. Technical education at the University of West Bohemia. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Norristown: IBIMA Publishing, 2015. s. 2086-2091. ISBN: 978-0-9860419-4-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Technical education at the University of West Bohemia
Rok vydání: 2015
Místo konání: Norristown
Název zdroje: IBIMA Publishing
Autoři: Ing. Petr Votápek Ph.D. , Doc. Ing. Martin Hynek Ph.D. , Ing. Jitka Bezděková
Abstrakt CZ: Článek se zabývá nedostatkem kvalifikovaných odborníků, zejména v technických odvětvích průmyslu, a rozsahem možností, jak se šířit znalosti a zkušenosti jak mezi studenty tak i populaci v produktivním věku. Katedra konstruování strojů na Západočeské univerzitě v Plzni učinila první krok k zlepšení tohoto stavu - vytvořili interaktivní výukové materiály s využitím 10 projektů převzaté z reálné praxe, které by měly být použity především studenty Západočeské univerzity v Plzni. V současné době, materiály jsou k dispozici studentům denního studia, stejně jako studentům kombinovaného studia. Přesto existuje možnost nabídnout tyto učební materiály široké veřejnosti, a tím podpořit množství kvalifikované pracovní síly ve strojírenských oborech a to nejen v Západočeském kraji.
Abstrakt EN: The paper deals with the lack of qualified professionals, especially in the technical branches of industry, and the range of possibilities how to spread knowledge and know-how among students as well as working-age population. The Department of Machine Design of the University of West Bohemia has taken the first step to reach this goal – we have created interactive learning materials using 10 projects taken from the real practice that should be primarily used by students of the University of West Bohemia. Currently, the materials are available to full-time students as well as students of hybrid courses. Nevertheless, there is a potential to offer these learning materials to general public and thus support the amount of qualified labour in engineering branches not only in West Bohemian region. There is also a prospect to create more learning materials from different branches (their choice should be made based on demand) which would support the quality of education regardless the original profession, age and handicap.
Klíčová slova

Zpět

Patička