Přejít k obsahu


Effect of X on the transport properties of skutterudites LaFe4X12 (X = P, As and Sb) compounds

Citace:
AL-JAARY, A. H. R. Effect of X on the transport properties of skutterudites LaFe4X12 (X = P, As and Sb) compounds. Journal of Alloys and Compounds, 2015, roč. 651, č. 5.12.2015, s. 176-183. ISSN: 0925-8388
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effect of X on the transport properties of skutterudites LaFe4X12 (X = P, As and Sb) compounds
Rok vydání: 2015
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D.
Abstrakt CZ: Zkoumali jsme vliv substituce P za As a As za Sb na termoelektrických vlastnostech sloučenin LaFe4X12 (X = P, As a Sb). Bylo zjištěno, že nahrazení P / AS / Sb ukázalo významný vliv na pásma disperzí, délky vazeb, efektivní hmoty, pohyblivost nosiče a tedy i transportní vlastnosti.
Abstrakt EN: We have investigated the influence of substituting P by As and As by Sb on the thermoelectric properties of LaFe4X12 (X = P, As and Sb) compounds. It has been found that substituting P / As / Sb show significant influence on the bands dispersions, bond lengths, effective masses, the carriers mobility and hence the transport properties.
Klíčová slova

Zpět

Patička