Přejít k obsahu


Akcie po rekodifikaci českého soukromého práva – základní otázky jejich klasifikace

Citace:
DVOŘÁK, T. Akcie po rekodifikaci českého soukromého práva – základní otázky jejich klasifikace. Štrbské pleso, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá základními otázkami klasifikace akcií po rekodifikaci českého obchodního práva provedené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jenž nabyl účinnosti 1. ledna 2014. Zvláštní pozornost je věnována zejména dvěma novinkám českého akciového práva, a to akciím se zvláštními právy a dále kusovým akciím, které v minulosti neexistovali. Dále se pojednává o akciích se jmenovitou hodnotou, o druhu a formě akcií a také o listinných, zaknihovaných a imobilizovaných akciích. Opomenuta není ani problematika převoditelnosti akcií.
Klíčová slova

Zpět

Patička