Přejít k obsahu


Pracovní právo a rekodifikace soukromého práva v ČR

Citace:
PAVLÁTOVÁ, J. Pracovní právo a rekodifikace soukromého práva v ČR. In Právo, obchod, ekonomika V.. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. s. 506-518. ISBN: 978-80-8152-315-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Labour law and the recodification of the private law in Czech republic
Rok vydání: 2015
Místo konání: Košice
Název zdroje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Autoři: Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová CSc.
Abstrakt CZ: Stať se zabývá aktuálními otázkami pracovního práva v kontextu s rekodifikací českého soukromého práva, zejména vztahem nového občanského zákoníku a zákoníku práce. Tento vztah rozebírá jak z hlediska předmětového odlišení obou zákoníků, tak i z hlediska jejich vztahu lex generalis a lex specialis a podrobně se zabývá předpoklady a podmínkami subsidiárního použití občanskoprávních ustanovení v pracovněprávních vztazích.
Abstrakt EN: The article deals with current issues of labor law in the context of recodification of the Czech civil law, in particular by the relationship between the new Civil Code and Labour Code.
Klíčová slova

Zpět

Patička