Přejít k obsahu


Event jako příležitost pro upevňování vztahů mezi návštěvníkem a destinací

Citace:
JANEČEK, P. Event jako příležitost pro upevňování vztahů mezi návštěvníkem a destinací. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, Turismus a Vzdělávání. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze, 2015. s. 100-111. ISBN: 978-80-87411-70-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Event as an Oportunity for Strengthening Relations between the Visitor and Destination
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Vysoká škola hotelová v Praze
Autoři: Ing. Petr Janeček
Abstrakt CZ: Pozitivní image destinace lze vytvořit velmi těžko. Existuje ovšem celá řada nástrojů, které ji mohou účinně ovlivnit. Ovlivnění spokojenosti a loajality jsou v tomto ohledu prvořadé. Příspěvek se zabývá spokojeností a možností tvorby vztahu mezi návštěvníkem a destinací na základě navštíveného eventu. Analýza je založena na výzkumu postojů návštěvníků osmi akcí z programu Evropského hlavního města kultury 2015. Analyzovaná data vychází z primárního výzkumu čítající vzorek 1685 respondentů. Výsledky potvrzují vztahy mezi spokojeností a ochotou navštívit destinaci znovu.
Abstrakt EN: It can be very difficult to create positive Destination Imag. However, there are a lot of tools that can be used for its effective influence. In the first place of interest there is influence of visitors satisfaction and loyalty. This paper deals with the satisfaction and possibility of relationship creation between visitor and destination based on the visit an event. The analysis is based on research of visitors attitudes from eight events form program of The European Capital of Culture 2015. Analysed sample comprises of 1 685 answered questionnaires.. The results confirm the relationship between satisfaction and willingness to re-visited the destination.
Klíčová slova

Zpět

Patička