Přejít k obsahu


The influence of replacing the pnicogens As by Sb on the optical properties of the Zintl phases Ba2Cd2Pn3 (Pn = As and Sb)

Citace:
AL-JAARY, A. H. R. The influence of replacing the pnicogens As by Sb on the optical properties of the Zintl phases Ba2Cd2Pn3 (Pn = As and Sb). Journal of Alloys and Compounds, 2015, roč. 648, č. listopad 2015, s. 1-6. ISSN: 0925-8388
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The influence of replacing the pnicogens As by Sb on the optical properties of the Zintl phases Ba2Cd2Pn3 (Pn = As and Sb)
Rok vydání: 2015
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D.
Abstrakt CZ: Zkoumali jsme vliv změny nahrazení pnicogenu Sb na optických vlastnostech Ba2Cd2Pn3 (Pn = As a Sb). Výpočet ukazuje, že existuje malý rozdíl v elektronických strukturách, když dodáme Sb vede to ke značnému vlivu na optické vlastnosti s ohledem na rozdílnou velikost a electro-negativitu mezi As a Sb atomy.
Abstrakt EN: We explored the influence of changing the pnicogens by substituting As by Sb on the optical properties of Ba2Cd2Pn3 (Pn = As and Sb). Calculation show that there exists subtle difference in the electronic structures when we substitute As by Sb, which lead to significant influence on the optical properties, taking into account the size and the electro-negativity differences between As and Sb atoms.
Klíčová slova

Zpět

Patička