Přejít k obsahu


Generating magnetic response and half-metallicity in GaP via dilute Ti-doping for spintronic applications

Citace:
SAINI, H. S., KASHYAP, M. K., KUMAR, M., THAKUR, J., SINGH, , AL-JAARY, A. H. R., SAINI, G. Generating magnetic response and half-metallicity in GaP via dilute Ti-doping for spintronic applications. Journal of Alloys and Compounds, 2015, roč. 649, č. listopad 2015, s. 184-189. ISSN: 0925-8388
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Generating magnetic response and half-metallicity in GaP via dilute Ti-doping for spintronic applications
Rok vydání: 2015
Autoři: Hardev S. Saini , Manish K. Kashyap , Manoj Kumar , Jyoti Thakur , Mukhtiyar Singh , Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , G.S.S. Saini
Abstrakt CZ: Existence zakázaného pásma v jednom spin kanálu a kovový charakter vede k zajímavým magnetickým a optickým vlastnostem jakéhokoliv materiálu. Tyto materiály jsou schopné generovat plně otáčivé polarizované proudění a jsou zodpovědné za dosažení maximální účinnosti spintronických zařízení.
Abstrakt EN: Existence of band gap in one spin channel and metallic character in other leads to interesting magnetic and optical properties of any material. These materials are capable to generate fully spin polarized current and are responsible for maximizing the efficiency of spintronic devices.
Klíčová slova

Zpět

Patička