Přejít k obsahu


Vrchní soud v Praze: K provedení důkazu výslechem svědka mladšího než osmnáct let v hlavním líčení. K nařízení odvolacího soudu, aby věc byla projednána v jiném složení senátu. K závaznosti právní moci rozhodnutí.

Citace:
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: K provedení důkazu výslechem svědka mladšího než osmnáct let v hlavním líčení. K nařízení odvolacího soudu, aby věc byla projednána v jiném složení senátu. K závaznosti právní moci rozhodnutí.. Trestněprávní revue, 2015, roč. 14, č. 4, s. 100-101. ISSN: 1213-5313
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The High Court in Prague: The proof examination of a witness younger than eighteen years of age at the trial. The regulation of the appellate court that the matter has to be dealt with in a different composition of the senate. The binding nature of the decision.
Rok vydání: 2015
Autoři: JUDr. Jindřich Fastner
Abstrakt CZ: Článek se zabývá rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, který řešil otázku, zda je závažnou procesní vadou nevyslechnutí svědka mladšího osmnácti let v hlavním líčení a neprovedení tohoto důkazu zvukovým či obrazovým záznamem o jeho dřívější výpovědi z technických příčin. Dále se Vrchní soud vyjadřoval k možnosti nařídit, aby věc byla po zrušení rozsudku odvolacím soudem projednána a rozhodnuta v jiném složení senátu. Konečně se Vrchní soud zabýval oprávněním soudu v trestním řízení samostatně posuzovat pravomocné rozhodnutí vydané v jiné trestní věci téhož obviněného, jestliže nejde o posouzení viny obviněného.
Abstrakt EN: The article deals with the decision of the High Court in Prague, which addressed the question of whether it is a serious procedural error if the witness younger than eighteen years is not interrogated in the trial and this proof is not for technical reasons performed by an audio or video recording of his testimony done earlier. Furthermore, the High Court expressed itself to the possibility to order that the case after the judgment was set aside by the Court of Appeal will be heard and decided in another composition of the Senate. Finally, the High Court dealt with a competency of the criminal court to independently assess the final decision (the decission in the legal force) issued in another criminal case of the same accusedof, unless an assessment of the guilt of the accused.
Klíčová slova

Zpět

Patička