Přejít k obsahu


Vrchní soud v Praze: K zavinění u trestných činů znásilnění a pohlavního zneužití; ke znaleckým posudkům z odvětví psychiatrie a psychologie

Citace:
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: K zavinění u trestných činů znásilnění a pohlavního zneužití; ke znaleckým posudkům z odvětví psychiatrie a psychologie. Trestněprávní revue, 2015, roč. 14, č. 10, s. 247-249. ISSN: 1213-5313
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The High Court in Prague: The fault in cases of crimes of rape and sexual abuse; the expert evidence from branch of psychiatry and psychology
Rok vydání: 2015
Autoři: JUDr. Jindřich Fastner
Abstrakt CZ: Článek se zabývá rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, který se v souvislosti s rozhodování o odvolání proti rozsudku krajského soudu ve věci znásilnění vyjádřil k otázkám zavinění u trestného činu znásilnění a k problematice dokazování zavinění v těchto případech . V tomto ohledu se dále Vrchní soud věnoval znaleckému dokazování, konkrétně dokazování zavinění v návaznosti na psychiatrické a psychologické znalecké posudky.
Abstrakt EN: The article deals with the decision of the High Court in Prague, that expressed itself in the context of deciding on an appeal against the judgment of the Regional Court in the case of rape to questions of a fault (culpability) for the crime of rape and to the issue of proving of the fault in these cases. In this regard, the High Court also gave an attention to expert evidence, particularly evidence of fault in relation to psychiatric and psychological expertise.
Klíčová slova

Zpět

Patička