Přejít k obsahu


Estimation of Noise Covariance Matrices for Linear Systems with Nonlinear Measurements

Citace:
DUNÍK, J., STRAKA, O., ŠIMANDL, M. Estimation of Noise Covariance Matrices for Linear Systems with Nonlinear Measurements. In IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline). Beijing: Elsevier, 2015. s. 1130-1135. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1474-6670
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Estimation of Noise Covariance Matrices for Linear Systems with Nonlinear Measurements
Rok vydání: 2015
Místo konání: Beijing
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Jindřich Duník Ph.D. , Doc. Ing. Ondřej Straka Ph.D. , Prof. Ing. Miroslav Šimandl CSc. ,
Abstrakt CZ: Článek je věnován odhadu kovariančních matic poruch ovliňující systém popsaný stavovým modelem. Důraz je v článku kladen zejména na odhad matic lineárního systému s nelineární rovnicí měření. Navržená metoda, patřící do třídy korelačních metod, je analyzována vzhledem k nestrannosti poskytnutých odhadů. Vlastnosti metody jsou ilustrovány pomocí numerické studie.
Abstrakt EN: The paper deals with the estimation of the noise covariance matrices of the state space models. In particular, the stress is laid on the autocovariance least-squares method providing unbiased estimates of the noise covariance matrices of linear time-invariant systems. The method is extended to be applicable also for the stable linear systems with time-varying linear measurement equation and for the systems with nonlinear measurement equation. The theoretical results are discussed and illustrated in numerical examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička