Přejít k obsahu


A new practically oriented generation of nonlinear filtering toolbox

Citace:
HAVLÍK, J., ŠIMANDL, M., STRAKA, O. A new practically oriented generation of nonlinear filtering toolbox. In IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline). Beijing: Elsevier, 2015. s. 1070-1075. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1474-6670
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A new practically oriented generation of nonlinear filtering toolbox
Rok vydání: 2015
Místo konání: Beijing
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Jindřich Havlík , Prof. Ing. Miroslav Šimandl CSc. , Doc. Ing. Ondřej Straka Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá odhadem stavu nelineárních stochastických systémů s důrazem na softwarové balíky usnadňující specifikaci, simulaci a odhad stavu daného problému. V článku je popsán nově vyvinutý balík "Gaussian filtering toolbox", který vychází z toolboxu "Nonlinear estimation framework". Nový balík je zaměřený na praktické využití a jednoduchost návrhu daného problému oproti svému předchůdci, který je určen pro akademické využití, a tak byl důraz kladen na množství různých algoritmů bez ohledu na jejich využitelnost. Balík je v článku stručně popsán s důrazem na jednoduchost použití. Dále jsou popsány vybrané návrhové detaily, které přispěly k vyšší praktičnosti navrhovaného řešení a klíčové vlastnosti toolboxu numerická stabilita a nízká výpočetní náročnost) jsou ilustrovány na dvou příkladech.
Abstrakt EN: The paper deals with state estimation problem of nonlinear stochastic dynamic systems with a special focus on a software package supporting problem specification, system simulation, and state estimation itself. The developed package called Gaussian Filtering Toolbox is described, which is a practically oriented successor to the toolbox called Nonlinear Estimation Framework that was oriented rather towards academia with its generality and richness. The developed toolbox is described in terms of its usage and particularly the aspects leading to a better practical applicability. The key features of the toolbox, which are computational complexity reduction and numerical stability enhancement, are illustrated using two numerical examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička